ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.tg
10.000,00 FCFA
.com
15.000,00 FCFA
.org
15.000,00 FCFA
.net
15.000,00 FCFA
.info
15.000,00 FCFA
.mairie.tg
10.000,00 FCFA
.prefecture.tg
10.000,00 FCFA
.com.tg
10.000,00 FCFA
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.tg Hot
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.mairie.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.com
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
.net
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
.org
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
.biz New
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
.fr
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
.info
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
.pro
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
15.000,00 FCFA
1 سال
.aero
45.000,00 FCFA
1 سال
45.000,00 FCFA
1 سال
45.000,00 FCFA
1 سال
.boutique
41.500,00 FCFA
1 سال
41.500,00 FCFA
1 سال
41.500,00 FCFA
1 سال
.business
30.800,00 FCFA
1 سال
30.800,00 FCFA
1 سال
30.800,00 FCFA
1 سال
.money
41.500,00 FCFA
1 سال
41.500,00 FCFA
1 سال
41.500,00 FCFA
1 سال
.tv
47.800,00 FCFA
1 سال
47.800,00 FCFA
1 سال
47.800,00 FCFA
1 سال
.admin.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.asso.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.edu.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.nom.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.org.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.tm.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.com.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.prefecture.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.ville.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.canton.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.village.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.info.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
.net.tg
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال
10.000,00 FCFA
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains